ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА „Метал Кан” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ

Фирмата „Метал Кан” ЕООД е със седалище гр.Пловдив, бул. „Менделеев” №6. Фирмата разполага с производствен цех, който се намира в град Асеновград. Фирмата е специализирана в леенето на чугунени отливки и механичната им обработка.

„Метал Кан” ЕООД произвежда отливки от сив чугун, с много добра обработваемост и плътност на метала. Отливката започва от 5 мм. нагоре, в зависимост от габарита и дебелината на стените. Фирмата разполага с индукционна пещ – 1600кг.

Производствената листа включва:
  • Отливки за канализационни шахти – капаци, скари;
  • Корпусни детайли за машини – скоростни, подавателни кутии, корпуси за редуктори и помпи;
  • Резервни части за селскостопански машини;
  • Отливки на отговорни детайли за металорежещи машини и общото машиностроене;
  • Чугунени тела за лампи и ограничители на уличното платно, градински пейки;
  • Отливки с различни видове сърца – бързо втвърдяващи се (флуранови) и др.;
  • Изработка на моделна екипировка.

В бъдеще фирмата ще се стреми все повече да отговаря на изискванията на постоянно променящата се пазарна ситуация у нас и в чужбина, като се съсредоточи върху излизане на нови за фирмата пазари и позициониране на нови изделия. В работата си съчетаваме професионализъм и стремеж за високо качество на произвежданите от нас продукти, които постоянно се подобряват и разширяват, за да отговорим на нуждите и изискванията на потребителското търсене.
Ние сме готови да установим бизнес отношения с всяка една заинтересована фирма в областта на чугунолеенето и механичната обработка на чугунените отливки за постигане на общи взаимноизгодни бизнес интереси.

„Метал Кан” ЕООД 2018